topstars.pl

topstars.pl – blog ogólnotematyczny

skalowanie biznesu
Lifestyle

Skalowanie biznesu – szansa na sukces firmy?

Skalowanie biznesu oznacza, możliwość zwiększenia sprzedaży bez konieczności jednoczesnego dokonywania dużych inwestycji (na przykład w zakresie produkcji i infrastruktury). Skalowanie opisuje zmianę wielkości i stanowi ważną właściwość modeli biznesowych lub pomysłów biznesowych.

Co to jest skalowanie biznesu?

Słowo „skalowalność” pochodzi od łacińskiego słowa scalae i oznacza coś w rodzaju „schodów”. W rzeczywistości, zanim stało się częścią żargonu startupów szukających szybkiego rozwoju, zostało użyte po raz pierwszy w dziedzinie informatyki.
Termin skalowalność oznacza przygotowanie firmy do przyszłego rozwoju. Skalowalna firma to taka, która jest w stanie utrzymać silny wzrost, zarówno ekonomiczny, jak i operacyjny.
Musi być w stanie dostarczyć więcej, ale jednocześnie osiągnąć korzyści – czyli obniżyć średni koszt produkcji na jednostkę oferowanego produktu lub usługi i starać się mieć niższe koszty stałe.

Kiedy model biznesowy jest skalowalny?

W przypadku start-upów to pytanie należy zadać już w trakcie opracowywaniu modelu biznesowego. Ponieważ przy wysokim poziomie skalowalności, marża zysku rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży.
Wysoce skalowalne są szczególnie modele biznesowe, które nie mają fizycznych ograniczeń wydajności, takie jak na przykład zakłady produkcyjne. Dobrym przykładem są internetowe modele biznesowe, takie jak sklepy internetowe, które zajmują się wyłącznie handlem towarami – po uruchomieniu strony internetowej i organizacji logistyki, zazwyczaj nie muszą robić nowych inwestycji.

Co zapewnia wysoką skalowalność?

1. Wysoki stopień automatyzacji
W firmach o dużej skalowalności występuje również wysoki stopień automatyzacji. Umożliwia to wydajną i szybką pracę.

2. Niskie koszty stałe
Prawie każda firma ponosi koszty stałe. Skalowalne modele biznesowe charakteryzują się j tym, że mimo zwiększonej produkcji jest stosunkowo niski udział kosztów stałych.

3. Środki trwałe
Modele biznesowe, które mają środki trwałe o stosunkowo niskiej wartości, są zwykle bardziej skalowalne. Firmy te mają większe możliwości zwiększenia sprzedaży przy niewielkich inwestycjach niż firmy z dużymi inwestycjami początkowymi, takie jak zakłady produkcyjne.

4. Możliwość rozbudowy
Skuteczny model biznesowy musi mieć możliwość ekspansji na inne rynki. Skalowalny pomysł na biznes może łatwo zaistnieć poza Polską, a tym samym na arenie międzynarodowej.

Inne obszary zastosowań

Termin „skalowanie” jest również używany poza biznesem. Oto kilka innych definicji terminów:

– Sztuka i fotografia – skalowanie obrazu
– DTP – Skalowanie obiektów i czcionek
– Grafika komputerowa – skalowanie rozmiaru obrazu cyfrowego
– Technologia wideo – materiał jest skalowany cyfrowo