topstars.pl

topstars.pl – blog ogólnotematyczny

Zakup akcji
Biznes

Zakup akcji – najpopularniejsza forma inwestowania na giełdzie

Zakup akcji jest z pewnością najpopularniejszą formą inwestowania na giełdzie. Na czym to polega? Jak zacząć kupować akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w akcje – na czym to polega?

Inwestowanie na giełdzie może przyjąć różne formy, a zdecydowanie najpopularniejszą jest zakup akcji. Na czym to polega? Otóż, inwestor kupuje akcje spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych w celu ich późniejszej odsprzedaży i osiągnięcia zysku. Jest on bowiem efektem wzrostu wartości akcji, które muszą być w związku z tym odpowiednio wytypowane na podstawie przeprowadzonych analiz. W tym miejscu warto również podkreślić, że inwestowanie w akcje może przyjąć formę inwestowania długoterminowego lub spekulacji (inwestowania krótkoterminowego). Oba podejścia różnią się pod wieloma względami, jednak warto wiedzieć, że mogą być równie skuteczne. Na jaką strategię warto się więc zdecydować? Otóż, jest to indywidualna decyzja każdego inwestora, która powinna wynika z jego potrzeb oraz możliwości czasowych.

Jak zacząć kupować akcje?

Chcąc zacząć inwestowanie na giełdzie należy mieć świadomość, że zakup akcji wymaga posiadania rachunku maklerskiego. Jest to specjalny rodzaj konta otwierany u brokera, który umożliwia kupno oraz przechowywanie posiadanych papierów wartościowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wybór rachunku maklerskiego powinien być świadomy, ponieważ wpływa na wiele różnych kwestii. Uzależnione są od niego między innymi możliwości inwestycyjne, czy wysokość potencjalnych zysków, na które wpływają po części opłaty pobierane przez brokera. Te z kolei są mogą być naliczane zarówno z tytułu posiadania rachunku maklerskiego, jak i dokonywania konkretnych transakcji. W tym drugim przypadku jest to z reguły określony procent od ich wartości. Czym zatem kierować się przy wyborze rachunku maklerskiego? Ważnych aspektów jest w tym przypadku sporo, a szczegółowo zostały one przedstawione w artykule wyjaśniającym mechanizmy inwestowania w akcje.

Ryzyko związane z zakupem akcji

Zakup akcji to forma inwestycji, która wiąże się z określonym poziomem ryzyka. Wynika to z faktu, że może ona zarówno przynieść inwestorowi zysk, jak i przyczynić się do poniesienia przez niego straty. W związku z tym należy dążyć do minimalizowania ryzyka, co jest możliwe dzięki systematycznemu poszerzaniu posiadanej wiedzy oraz zdobywaniu praktycznego doświadczenia. Istotne w tym przypadku jest także ograniczenie emocji, które nie są dobrym doradcą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Te z kolei powinny opierać się na rzetelnych analizach oraz mieć poparcie w wiarygodnych danych. Bardzo ważną kwestią jest także umiejętne zarządzanie budżetem inwestycyjnym oraz dywersyfikacja portfela, czyli podstawowa zasada każdego inwestora.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje może przynieść naprawdę wysokie zyski. Inwestorzy muszą jednak pamiętać o ryzyku, które powoduje, że możliwe jest także poniesienie straty, która może być naprawdę bolesna.

Materiał zewnętrzny