topstars.pl

topstars.pl – blog ogólnotematyczny

marketing usług
Biznes

Marketing usług – jak przeprowadzać go skutecznie?

Świat usług rządzi się własnymi prawami, a promuje się je w sposób inny, niż ma to miejsce w przypadku produktów fizycznych. Nacisk trzeba tu położyć bowiem na niematerialne korzyści, które mogą zostać osiągnięte przez potencjalnych klientów i to na tym elemencie trzeba oprzeć komunikację z grupą docelową.

Usługa – nietypowy produkt

Wiele osób zastanawia się, czy usługa może być produktem. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, gdyż w przypadku spełnienie przesłanek takich jak odpowiedź na potrzeby konsumentów i wyróżnianie się usługi na tle konkurentów, spełnia ona wszelkie wymagania ku temu, by uważać ją za produkt.

Jest on jednak nietypowy, gdyż nie jest on namacalny, a korzyść jest tutaj niematerialna, a grupy docelowe często mają problem z określeniem jej realnej wartości i przydatności. Dlatego też w komunikacji z nimi marketing usług musi opierać się na dość obrazowym i precyzyjnym przekazie, który da jasno do zrozumienia, co osiągnie się, korzystając z danej usługi.

Przykłady powinny być tutaj przyciemne i oparte powinny zostać o dokładne wybadanie potrzeb oczekiwań, lęków i stylu życia potencjalnych klientów. Dlatego też powinno się zawsze stworzyć dokładny profil idealnego klienta, zanim zacznie się daną usługę promować.

Polityka cenowa a usługi

W przypadku usług wielkie znaczenie ma polityka cenowa. W przeciwieństwie do produktów fizycznych wiele osób podejrzliwie traktuje usługi tanie. Panuje bowiem powszechne przekonanie co do tego, że usługi droższe są zawsze lepsze od tych tańszych i chociaż nie zawsze jest to prawdą, jest to cenna wskazówka dla osób zajmujących się obszarem, jaki jest marketing usług.

Planując swoją politykę cenową, trzeba przede wszystkim zbadać konkurencję i stosowane przez nią cenniki, które powinny być pewnym punktem odniesienia. Cena usługi powinna być podobna do tej żądanej przez konkurencję, a nawet od niej droższa, ewentualnie nieco niższa, jednak zbyt niska wycena usługi odbije się negatywnie na ilości sprzedaży, gdyż zdecydowana większość konsumentów będzie wolała zapłacić często o wiele większe pieniądze gdzie indziej, mając pewność co do jakości.

Jak widać, marketing usług różni się znacznie od działań marketingowych, których celem jest sprzedaż produktów fizycznych. W jego przypadku szczególnie warto nawiązać współpracę z dobrymi specjalistami od reklamy, którzy do perfekcji opanowali grę na ludzkich słabościach i żądzach, malując w umysłach potencjalnych klientów barwne obrazy przedstawiające korzyści z danych usług.