topstars.pl

topstars.pl – blog ogólnotematyczny

Handel na forex
Biznes

Handel na forex. Jak zarządzać ryzykiem?

Handlowanie na forex pozwala uzyskać duże zyski, ale też wiąże się ze sporym ryzykiem. Co początkujący inwestor powinien o nim wiedzieć?

Płynność rynku, perspektywa wysokich zysków dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej oraz pozorna łatwość inwestowania ściąga na forex mnóstwo inwestorów. Rozpoczęcie handlu walutami bez odpowiedniego przygotowania zwykle jednak, zamiast oczekiwanych zarobków, przynosi dotkliwe straty. Tych można jednak uniknąć. Poza stałym poszerzaniem swojej wiedzy i bieżącym śledzeniem rynkowych trendów, niezbędna jest do tego znajomość zagrożeń związanych z inwestowaniem na forex. Omawiamy je w nowym artykule.

Uwaga na dźwignię finansową

Brokerzy zarejestrowani w Europie oferują dźwignię na poziomie 1:30, a poza Starym Kontynentem może ona być nawet ponad stukrotnie wyższa. Umiejętne korzystanie z tego mechanizmu pozwala znacząco zwiększyć potencjalne zyski, ale im większy jest lewar, tym wyższe ryzyko ponosi inwestor. Sposobami na ochronę przed stratami mogą być niekorzystanie z największych dostępnych dźwigni oraz zastosowanie zleceń stop loss.

Planowanie inwestycji

Jeśli chodzi o handel na forexie, emocje i przeczucia są najgorszymi doradcami. Jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest zbudowanie strategii inwestowania. Kluczem do opracowania odpowiedniej strategii jest wcześniejsza analiza rynku – zarówno fundamentalna, jak i techniczna. Tego, jak ją przeprowadzić, możesz dowiedzieć się np. z materiałów edukacyjnych udostępnionych przez dobrego brokera. Oczywiście strategia najpewniej będzie wymagać późniejszych aktualizacji. Źródłem informacji na temat potrzebnych zmian są przede wszystkim poprzednie inwestycje.

Wydajne zarządzanie ryzykiem

Jednym z kluczowych elementów strategii inwestowania jest zarządzanie ryzykiem. Takie techniki pozwalają skutecznie chronić kapitał przed skutkami błędnych inwestycji, a ich wdrożenie jest w większości łatwe i bezproblemowe. Do najważniejszych wśród nich zaliczyć należy:

  • utrzymywanie właściwego współczynnika ryzyka. Oznacza on stosunek potencjalnego zysku do zainwestowanej kwoty. Zaleca się, by przekraczał on 3:1;
  • stosowanie zleceń stop loss: umożliwiają automatyczne zamknięcie transakcji w momencie, gdy kurs waluty spadnie lub wzrośnie do określonego poziomu;
  • nieuleganie emocjom i wyciąganie wniosków z wcześniejszych inwestycji;
  • inwestowanie tylko niewielkich części kapitału.

Stosowanie się do powyższych zasad oczywiście nie gwarantuje wysokich zysków i likwiduje ryzyka strat. Zapobiega jednak całkowitej utracie kapitału i stwarza odpowiednie warunki do budowania strategii.

Artykuł sponsorowany